CCE Song


1

Aaj samay ke maang par

Aagaz naya ik hoga ||2||

Mirantar yogyatha ke

Nirnay se parenaam

Aakalan hoga (Chorus) (Aaj)

Parrivarthan niyam

Jeevam ka nieyam ab

Naya banega ab

Parinaamo ke bhay se

Nahi baalok koi darega darega ||3||

(chorus) (Aaj)
 


3  Badle shiksha ka swaroop

Naye khile asha ke doop

Ab kise kamal se man par

Koi bhoj na hoga ||2||

(chorus Aaj)

4  Nayi raah per chal kar

Manzil ko hame paana hai ||2||

Is nayi prayer ko hamine

Safal banana hai ||2||

Behtar shikar badle desh aise apanaaye

Shikshak shikshak aur

Shiksha bar aage badthe jaaye ||2|| (Aaj)